Naslovna strana | Mapa sajta

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI


Metalurško-tehnološki fakultet obavlja nastavnu i naučno-stručnu djelatnost iz oblasti metalurgije, hemijske tehnologije i zaštite životne sredine. Fakultet školuje kadrove za sticanje visoke školske spreme u zvanjima bečelora, specijaliste, mastera i doktora tehničkih nauka, sa tradicijom dugom 35 godina.

Metalurško-tehnološki fakultet danas čine studijski programi:

  1. Akademski studijski program "Metalurgija",
  2. Akademski studijski program "Hemijska tehnologija"
  3. Primijenjeni studijski program "Zaštita životne sredine".

Sva tri programa se realizuju kao osnovne trogodišnje studije nakon kojih se stiče zvanje bečelora. Akademski studijski programi se realizuju i u vidu postdiplomskih specijalističkih (jedna godina), odnosno magistarskih (dvije godine) studija. Primijenjeni studijski program "Zaštita životne sredine" će u vidu postdiplomskih jednogodišnjih studija od ove godine omogućavati i sticanje zvanja specijaliste primijenjenih postdiplomskih studija.

Metalurško-tehnološki fakultet je moderna škola, a znanje koje možete steći kvalifikovaće vas za uspješan rad u oblastima dizajniranja i primjene inženjerskih materijala, projektovanja i optimizacije različitih tehnologija ili zaštite životne sredine.


Metalurško-tehnološki fakultet, Cetinjski put, 81000 Podgorica, Tel/Fax 020 245 406,  mtf@ac.me
Žiro račun br. 510-2435-10 CKB, PIB: 02016702; PDV: 30/31-03951-6